Přeskočit na obsah

HARMONIE

Přejete si sladit energie v prostoru Vašeho domova, aby byly i s Vámi v harmonii ?

Domluvte si Feng Shui konzultaci a já Vám poradím, jak vše příznivě sladit.

Ve Feng Shui poradenství používám jednak Školy, které zmiňuji na stránce O MNĚ , ale také pracuji s účinky těchto energií = Čchi, jin jang, pěti Elementů, Prvků, světových stran, Gua domu a Ming Gua člověka, geopatogenních zón a ša energií.

Čchi

je energie, která proudí všude kolem nás. Vede naše myšlenky, a tím ovlivňuje lidské pocity a účinky prostředí. Když Čchi vnikne do objektu, měla by se v něm shromažďovat, ale i volně proudit celým domem, aniž by do něčeho narážela. Správné uspořádání prostoru umožňuje stálý příliv a pohyb blahodárné, zdravé energie = šeng Čchi.
Ostré rohy, hrany nábytku, výklenky, nepravidelné tvary místností, sloupy nebo trámy Čchi deformují. Zastavují její pohyb, a dávají tak vzniku stagnujícím, negativním = ša energiím. Ve Feng Shui jim říkámě šáry nebo jedovaté šípy.  Vystavujeme-li se těmto škodlivým energiím, způsobují a vyvolávají v  nás nepříjemné pocity, disharmonii, a po dlouhodobém působení i nemoci.

Jin a Jang

Čchi tvoří a ovlivňuje rovnováha Jin a Jang = dvě opačné energie ( velký x malý,  tmavý x světlý, žena x muž, pomalý x rychlý ), které nemohou existovat samostatně, protože se doplňují a přitahují. Jejich nerovnováha ovlivňuje kvalitu Čchi  a tím i  kvalitu prostředí.

Pět prvků, Pět elementů

Energie Čchi působí v pěti různých formách, které znázorňuje pět Prvků, Elementů : Dřevo – Oheň – Země – Kov – Voda. Všechny živé a neživé předměty okolo nás, můžeme přiřadit k některému z těchto pěti Prvků, Elementů, a to podle jejich barvy, tvaru, materiálu, funkce, chování. Mezi těmito pěti Prvky vládnou tři cykly – Tvoření, Ničení a Kontroly. Díky těmto cyklům se dá ovlivňovat kvalita prostředí kolem Vás. Správné rozložení a použití těchto Pěti Prvků dostává tělesné i duševní funkce do rovnováhy = harmonie, která vytváří a ovlivní celkový dobrý pocit obyvatelů doma nebo na pracovišti.

Světové strany

Jeden z největších vlivů na domov má slunce a jeho záření.  „Pohyb „ slunce vytváří různé druhy energií na jednotlivých světových stranách. Těmito druhy energií jsme ovlivňováni, a proto i podle světových stran rozdělím dům na osm sektorů, protože každý z nich má vliv na určitou životní oblast. Ve Feng Shui je důležitý i směr a poloha lůžka, sporáku, vchodu do domu, pracovního stolu, sedací soupravy nebo oblíbeného křesla.

Gua domu a Ming Gua člověka

Po dokončení stavby objektu nebo po rozsáhlé rekonstrukci, získá dům určité číslo Gua, trigram i Věk domu ( energii dvacetiletí ),  podobně jako člověk při svém narození své osobní číslo = Ming Gua. = viz O MNĚ

Geopatogenní zóny a šáry = Ša energie

Zdravotní problémy mohou být vyvolány negativními ša energiemi, ale i nedostatkem příznivé šeng Čchi, kterou nutně potřebujeme pro zdravý a kvalitní život. Načerpáme-li ji během dne, měli byste zajistit, aby nedošlo v noci k její ztrátě tím, že budeme spát na nevhodném místě. Plnohodnotný spánek, podpořený správně umístěným lůžkem i polohou ložnice v domě, pomáhá odbourat nejen únavu z uplynulého dne, ale i případné nashromážděné nepříznivé energie. Nekvalitní spánek podpoří účinky ša energií, a tím i výskyt různých onemocnění. vaše tělo při spánku totiž vnímá tyto účinky silněji než během dne.
Mezi další druhy ša energií patří i geopatogenní zóny ( GPZ ).

GPZ vytvářejí :

  • Geologické zlomy
  • Podzemní vody
  • Pravidelné struktury pásmových záření země ( Trans-ša = Hartmannův systém; Geo-ša =  Curryho systém, Ley, Svatý Jiří; Per-ša )
  • Technické záření tzv. elektromagnetické pole = EMP a Gama záření


Domluvte si se mnou Feng Shui poradenství telefonicky : 604 980 770

 

Nebo prosím vyplňte formulář, brzy se Vám ozvu, děkuji Vám :

Můžete navštívit také mé další stránky :

www.fengshui-konzultace.cz