Energie

Navštivte, prosím, také mé nové stránky, děkuji Vám

.

www.fengshui-konzultace.cz

 


Feng Shui, Feng Šuej manipuluje s energiemi :

-  Čchi

je životní síla, energie, která proudí jak v živých tělech i kolem nich, tak i  kolem neživých předmětů, všude kolem nás. Tato energie vede naše myšlenky, a ovlivňuje tím lidské pocity a účinky prostředí. 

Vstoupí-li Čchi do objektu, měla by se shromažďovat a zároveň volně proudit celým domem, aniž by do něčeho narážela, a mohla pak opět volně odejít. Správné uspořádání vnitřního prostoru umožňuje stálý příliv a pohyb blahodárné, čerstvé, zdravé energie = šeng Čchi.

Ostré rohy a hrany nábytku, výklenky, nepravidelné tvary místností, sloupy nebo trámy Čchi deformují nebo zastavují její pohyb, a dávají tak vzniku stagnujícím, negativním = ša energiím. Ve Feng Shui jim říkámě šáry nebo jedovaté šípy.  Další ša energie, které nás ovlivňují, zmiňuji níže na této stránce. 

Vystavujeme-li se těmto škodlivým energiím, způsobují a vyvolávají v  nás nepříjemné pocity, disharmonii a po dlouhodobém působení i nemoci.Čchi má tři úrovně – lidská, zemská a nebeská Čchi, člověk nejvíce vnímá působení lidské a zemské Čchi. Velikost lidské Čchi  - aury – ovlivňuje náš fyzický, psychický a citový stav.  Můžeme si jí zvětšovat zdravým životním stylem, sociálními kontakty a kvalitními vztahy, stykem s pozitivními lidmi, kteří  nás jakkoliv obohacují, vzděláváním se, snahou zbavit se špatných myšlenkových návyků, Feng Shui, jogou nebo meditací atd… Zemská Čchi má zvlněný nebo spirálový pohyb, je ovlivňována krajinou – hory, kopce, údolí; městy, podnebím, čistotou ovzduší; vodou – řeky, jezera; geopatogenními zónami – GPZ atd… 

-  Jin a Jang

Čchi tvoří, ovlivňuje rovnováha Jin a Jang = dvě opačné energie ( velký x malý,  tmavý x světlý, žena x muž, pomalý x rychlý ), které nemohou existovat samostatně, protože se doplňují a přitahují.  jejich nerovnováha ovlivňuje kvalitu Čchi  a tím mají zásadní vliv na kvalitu prostředí.

 

-  Pěti prvků, elementů

Energie Čchi působí v pěti různých formách, které znázorňuje pět Prvků, Elementů : Dřevo – Oheň – Země – Kov – Voda. Všechny živé a neživé předměty okolo nás, můžeme přiřadit k některému z těchto pěti Prvků, Elementů, a to podle jejich barvy, tvaru, materiálu, funkce, chování. Mezi těmito pěti Prvky vládnou tři cykly – Tvoření, Ničení a Kontroly, a díky těmto cyklům se dá ovlivňovat kvalita prostředí. Správné rozložení a použití těchto Prvků dostává tělesné i duševní funkce do rovnováhy, harmonie, která vytváří a ovlivní celkový dobrý pocit obyvatelů doma nebo na pracovišti.

-  Světových stran

Jeden z největších vlivů na domov má slunce a jeho záření.  „Pohyb „ slunce vytváří různé druhy energií na jednotlivých světových stranách, a i podle nich pak dělíme dům na osm sektorů. Podle toho, v jakém sektoru se nejčastěji pohybujeme, jsme ovlivňováni konkrétním druhem energie. Ve Feng Shui je důležitý i směr a poloha lůžka, sporáku, vchodu do domu, pracovního stolu a židle, sedací soupravy, křesla. 

 

-  Gua domu a Ming Gua člověka

Po dokončení stavby objektu nebo po rozsáhlé rekonstrukci získá dům určité Gua, trigram i Věk domu ( energii dvacetiletí ),  podobně jako člověk při svém narození své osobní číslo = Ming Gua.

-  Geopatogenních zón a šárů = Ša energie

Zdravotní problémy mohou být vyvolány negativními ša energiemi, ale i nedostatkem příznivé šeng Čchi, kterou nutně potřebujeme pro zdravý a kvalitní život. Načerpáme-li ji během dne, musíme zajistit, aby nedošlo v noci k její ztrátě tím, že budeme spát na nevhodném místě. Plnohodnotný spánek, podpořený správně umístěným lůžkem i polohou ložnice v domě, pomáhá odbourat nejen únavu z uplynulého dne, ale i případné nashromážděné nepříznivé energie. Nekvalitní spánek podpoří účinky ša energií, a tím i výskyt různých onemocnění, protože tělo při spánku vnímá tyto účinky silněji než během dne.
Mezi další druhy ša energií patří i geopatogenní zóny ( GPZ ).

GPZ vytvářejí :

  • Geologické zlomy
  • Podzemní vody
  • Pravidelné struktury pásmových záření země ( Trans-ša = Hartmannův systém; Geo-ša =  Curryho systém, Ley, Svatý Jiří; Per-ša )
  • Technické záření tzv. elektromagnetické pole = EMP a Gama záření


Jak harmonicky sladit všechny tyto energie v prostoru Vašeho domova či pracoviště i s Vámi ?

Ráda Vám to při Feng Shui konzultaci doporučím. …..zde 

 

TYTO STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI, můžete navštívit mé nové stránky     ZDE

nebo :

https://www.fengshui-konzultace.cz/